• +420 737 124 191
 • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 16.00 hod

Právní služby

Mgr. JIŘÍ HRON Notář Vyškov

Notářská činnost

 • Notářské zápisy - smlouvy
 • Notářské zápisy - osvědčení
 • Notářské zápisy - valné hromady
 • Ověřování, osvědčování a výpisy
 • Úschovy

Dědictví

 • Řízení a dědictví
 • Závěti
 • Vydědění
 • Další pořízení pro případ smrti
 • Zastupování v řízení a dědictví

Smlouvy

 • Kupní, darovací a směnné
 • Služebnosti (věcná břemena)
 • Majetkové smlouvy mezi manželi
 • Ostatní smlouvy a právní jednání
 • Zajištění a utvrzení závazků
 • Dohody o narovnání
 • Notářské zápisy umožňující exekuci

Obchodní společnosti

 • Založení společnosti či jiné právnické osoby
 • Změny ve společnostech, valné hromady
 • Přímé zápisy do veřejných rejstříků
 • Likvidace společnosti

Komplexní právní služby

 • Převody věcí nemovitých
 • Svěřenské fondy
 • Nesporné rozvody
 • Fúze, akvizice a jiné přeměny
 • Změna majetkové struktury

Ostatní služby

 • Právní poradenství
 • Správa majetku

 

Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz