• +420 737 124 191
 • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 16.00 hod
Komplexní právní služby
Právní služby

Komplexní právní služby

Převody věcí nemovitých

Notář jako odborník na převody věcí nemovitých Vám nabízí kompletní zajištění Vašich transakcí souvisejících s nemovitostmi. Obdobné služby nabízíme při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu, tedy při převodu tzv. „družstevního bytu“.

V rámci komplexního zajištění převodu nemovitostí mimo další zajistíme:

 • přípravu příslušné smlouvy (kupní, darovací)
 • provedeme úschovu peněz
 • případně z úschovy zajistíme výplatu dluhů váznoucích na kupované nemovitosti či úhradu daně z nabytí nemovitých věcí

Svěřenské fondy

Podstata svěřenského fondu je v tom, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou část a dá ji k dispozici svěřenskému fondu. Tím vzniká oddělené vlastnictví, kdy původní vlastník (zakladatel)  sice nad majetkem ztrácí vlastnická práva, nikoliv však kontrolu nad ním. Vyčleněným majetkem mohou být nemovité či movité věci, akcie, obchodní podíly, patenty, historické artefakty nebo cokoli, co je majetkem zakladatele. Připravíme strukturu celé transakce, založíme vám svěřenský fond a zajistíme příslušné převody veškerého majetku.

Svěřenský fond lze mimo další doporučit:

 • jako účinnou ochranu majetku před exekucí či insolvencí
 • k převodu majetku mimo dědické řízení
 • k držení strategického majetku

Rozvody

V případě, že se dostanete do nepříjemné osobní situace, kterou je třeba vyřešit rozvodem, umožňují zákony České republiky variantu tzv. smluveného rozvodu. V tomto případě soud po podání návrhu na rozvod nezkoumá Vaši rodinou situaci a bez zbytečných formalit Vás rozvede. Podmínkou nesporného rozvodu je však dohoda manželů o podstatných právních náležitostech. V rámci nesporného rozvodu Vám přichystáme veškeré potřebné listiny, včetně návrhu na rozvod, dohody o vypořádání společného jmění manželů a případně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

Fúze, akvizice a jiné přeměny

Naše notářská kancelář má zkušenost s prováděním přeměň společností dle zákona o přeměnách. Jsme schopni poskytovat právní služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby přeměn, dále i při akvizicích jako je prodej jednotlivých aktiv, celého podniku nebo jeho části, anebo nájmu podniku či jeho části, popřípadě při převzetí celé společnosti formou prodeje obchodního podílu či akcií.

V rámci uvedených transakcí pro Vás mimo jiné zajistíme:

 • detailní přípravu struktury transakce
 • provedení právního auditu
 • přípravu kompletní dokumentace související s Vaší transakcí včetně projektu přeměny
 • poradenství
 • v případě, že si celý proces řídíte sami, zajistíme vypracování notářského zápisu o schválných přeměny Vaší společnosti, popřípadě vypracování projektu přeměny ve formě notářského zápisu

Změna majetkové struktury

V případě zájmu posoudíme Váš stávající či potencionální strategický majetek (nemovitosti, cenné věci movité, podíly na obchodních společnostech atd.) a případně navrhneme strategické změny či optimalizaci vzhledem k Vašim budoucím zájmům a potřebám. V rámci této činnosti jsme připraveni Vám nabídnout založení holdingové společnosti pro Vaše stávající podnikatelské aktivity, založení společnosti zajištující správu Vašeho stávajícího nemovitého majetku odděleně od dalších podnikatelkách aktivit, optimalizaci struktury Vašich stávajících obchodních společností, atd.

Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz