• +420 737 124 191
  • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 14.30 hod
Dědictví
Právní služby

Dědictví

Řízení o dědictví

Notář působí v řízení o dědictví jako tzv. „soudní komisař“, což znamená, že projednává řízení po dědictví v první instanci jménem soudu.  Notáře si pro soudní řízení nemůžete vybrat, bude Vám přidělen dle předem schváleného rozvrhu, stejně jako soudce v běžném soudním řízení.

Závěti

Notář Vám dále může sepsat listinu zachycující Vaši poslední vůli – závěť. Jedná se o právní jednání, které řeší převody Vašeho majetku pro případ smrti. Je třeba mít na paměti, že je třeba dodržet zákonem předepsanou formu a obsahové náležitosti závěti. Vzhledem k tomu, že když tyto vady později vyjdou v dědickém řízení najevo, bývá již pozdě je napravovat, lze doporučit vyhledání odborné pomoci. Notář za Vás tyto problémy vyřeší a navíc je jím sepsaná závěť bezpečně uložena u něj a zároveň umístěna do Centrální evidence závětí, což zajišťuje, že závěť nebude zničena ani ztracena. Závěť lze kdykoli změnit nebo odvolat.

Vydědění

Pokud hodláte některého ze svých potomků vydědit, musíte sepsat listinu o vydědění, tato může být i součástí závěti. Listinu o vydědění doporučujeme sepsat ve formě notářského zápisu, můžete tak předejít případným budoucím problémům a komplikacím.

Další pořízení pro případ smrti

V případě zájmu Vám sepíšeme jakékoliv další pořízení pro případ smrti:

  • dědická smlouva
  • dovětek (zřízení odkazu, příkazu či podmínky)
  • povolání vykonavatele závěti
  • povolání správce pozůstalosti

Zastupování v řízení o dědictví

Notář jako odborník na dědické řízení Vás může zastupovat v dědickém řízení, které neprojednává jako soudní komisař. V případě, že jste účastníkem dědického řízení u jiného notáře, rádi Vám poskytneme potřebnou radu, či Vás případně v celém dědickém řízení zastoupíme a pomůžeme celou věc vyřídit.

Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz