• +420 737 124 191
 • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 16.00 hod
Obchodní společnosti
Právní služby

Obchodní společnosti

Založení společnosti či jiné právnické osoby

Pokud chcete založit jakoukoli obchodní společnost, družstvo či jinou právnickou osobu, zajistíme Vám k tomu kompletní právní servis. Sepíšeme zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu či stanovy, vypracujeme ostatní listiny potřebné k založení právnické osoby a zajistíme zápis do příslušného rejstříku.

Nejčastěji zakládané právnické osoby jsou:

 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • družstvo
 • společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • nadace, nadační fondy
 • spolky

Pokud máte zájem o založení měně typické formy právnické osoby, kontaktujte nás a domluvíme se na podrobnostech spolupráce.

Změny ve společnostech, valné hromady

Zajistíme kompletní právní servis, vypracujeme Vám zápis z valné hromady společnosti nebo písemné rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, smlouvu o převodu obchodního podílu či jiný obdobný dokument,  a v případě zájmu Vás budeme zastupovat při jednání před příslušným rejstříkem.

Nejčastější změny ve společnostech:

 • změny v orgánech (odvolání, volba, rezignace aj.)
 • změny zakladatelských dokumentů nebo stanov
 • udělení či odvoláni prokury
 • zvýšení či snížení základního kapitálu
 • převody obchodních podílů
 • převody akcií v akciových společnostech

Přímé zápisy do veřejných rejstříků

Pokud notář sepsal notářský zápis, ze kterého vyplývá příslušný zápis, změna či výmaz ve veřejném rejstříku, může tuto skutečnost do příslušného rejstříku, včetně obchodního, i zapsat. Zápis může být proveden ihned po sepisu notářského zápisu a vy nemusíte čekat na zápis provedený příslušným rejstříkem.

 Likvidace společnosti

Likvidace společnosti je složitý právně-účetní proces, který znamená učinit mnoho na sebe navazujících kroků. V případě, že hodláte ukončit podnikání a společnost zlikvidovat, zajistíme veškeré nutné právní dokumenty, a to od notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací až po podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz