• +420 737 124 191
  • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 14.30 hod
Ostatní služby
Právní služby

Ostatní služby

Právní poradenství

V rámci další činnosti Vám naše kancelář poskytne právní poradenství v rozličné škále Vašich právních problémů. V případě, že nebudeme schopni Váš problém erudovaně posoudit, pomůžeme Vám zajistit vhodného odborníka na danou problematiku (právník, daňový poradce, auditor, znalec, patentový zástupce aj.)

Zejména se specializujeme na:

  • právo obchodních společností
  • převody věcí nemovitých
  • nakládání se závodem
  • převody akcií a obchodních podílů
  • fúze, rozdělení a jiné přeměny
  • smlouvy rozličného typu
  • zajištění a utvrzení závazků
  • věcná práva (zástavní právo, věcná břemena, atd.)
  • dědictví

Správa majetku

Notář může dle § 3 odst. 2 notářského řádu v rámci další činnosti vykonávat správu Vašeho majetku a zastupovat Vás v této souvislosti ve veškerých řízeních před soudy a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Správa majetku může mít různé formy, pokud vlastníte majetek (nemovitosti, podíly na společnostech, cenné papíry, cennosti, pohledávky atd.) a chcete vypomoci s jeho správou či evidencí, kontaktujte naši kancelář. Po zjištění základních informací Vám navrhneme možnosti a podmínky další spolupráce.

Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz